Φυσικό αέριο CNG

Το φυσικό αέριο είναι ένα μείγμα υδρογονανθράκων, κυρίως από μεθάνιο, σε αέρια μορφή. Είναι καύσιμο 130 οκτανίων που σημαίνει πως δεν αυτοαναφλέγεται ακόμη και σε κινητήρες υψηλής συμπίεσης.

Η τοποθέτηση φυσικού αερίου γίνεται μόνο από αδειοδοτημένους τεχνίτες και μόνο από συνεργεία αέριων καυσίμων. Συγκριτικά με το υγραέριο, τα συστήματα φυσικού αερίου διαφέρουν στη δεξαμενή, τις σωληνώσεις και τον υποβιβαστή πίεσης. Αυτό σημαίνει πως κάποιος που έχει υγραέριο στο αυτοκίνητό του μπορεί να το μετατρέψει σε φυσικό αέριο με την αντικατάσταση των συγκεκριμένων εξαρτημάτων.

Τα πλεονεκτήματά του είναι η σημαντική μείωση εκπομπών ρύπων όπως οξειδίων του αζώτου και διοξειδίου του άνθρακα, και η πολύ χαμηλή τιμή του. Συγκριτικά με τα υπόλοιπα καύσιμα η τιμή του είναι φθηνότερη κατά 70% από εκείνη της βενζίνης, 40% από εκείνη του πετρελαίου και 25% από εκείνη του υγραερίου. Σε αντίθεση όμως με το υγραέριο κίνησης, το φυσικό αέριο παραμένει αέριο υπό πίεση. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποθηκεύσει μεγάλη ποσότητα στις δεξαμενές. Αυτό δημιουργεί εμπόδιο στα μικρά αυτοκίνητα με μικρό πορτ-μπαγκάζ καθώς οι δεξαμενές του φυσικού αερίου είναι μόνο κυλινδρικές και μεγάλου όγκου ώστε να έχουν ικανοποιητική αυτονομία.

Φυσικό αέριο CNG

espa-el